Fabrika Otomasyonu Nedir?

Fabrika otomasyonu, üretkenliği artırma ve maliyetleri düşürme hedefiyle bir üretim sürecini otomatikleştirmek için teknoloji ve sistemlerin uygulanmasıdır. Otomasyon seviyesi, tek işlemli otomasyonlardan insan müdahalesinin olmadığı uçtan uca otomasyona kadar değişebilir. Fabrika otomasyonu, malzeme miktar kontrolü, üretim ve montaj, paketleme ve dağıtım gibi üretim sürecinin her aşamasında uygulanabilir.

Fabrika Yönetimi Yazılımları Fabrika Yönetimi Yazılımları Fabrika Yönetimi Yazılımları
Mevcut Üretime Çözümler Mevcut Üretime Çözümler Mevcut Üretime Çözümler
Yeni Üretim Çözümleri Yeni Üretim Çözümleri Yeni Üretim Çözümleri
Uçtan Uca Üretim Çözümleri Uçtan Uca Üretim Çözümleri Uçtan Uca Üretim Çözümleri

Fabrika Yönetimi Yazılımları

Fabrika yönetimi yazılımları, modern üretim tesislerinde verimliliği artırmak, süreçleri optimize etmek ve maliyetleri düşürmek için kritik bir rol oynamaktadır. Bu yazılımlar, üretim süreçlerinin planlanması, izlenmesi ve kontrol edilmesi için kapsamlı çözümler sunar. Üretim planlamasından envanter yönetimine, kalite kontrolünden bakım ve onarım takibine kadar birçok alanda entegre çözümler sağlar. Fabrika yönetimi yazılımları, gerçek zamanlı veri toplama ve analiz yetenekleri sayesinde yöneticilere anlık karar alma imkanı sunar. Mobil Uygulama entegrasyonları ile verilerin uzaktan izlenmesi anlık kararlarınız için büyük önem arz eder. Bu yazılımlar, makine performansını izleyerek arıza tahminlerinde bulunabilir ve bakım süreçlerini optimize edebilir. Aynı zamanda, tedarik zinciri yönetimini de destekleyerek hammaddelerin temininden nihai ürünlerin dağıtımına kadar tüm süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar. İş gücü yönetimi modülleri ile çalışanların performansını ve verimliliğini izlemek, iş yüklerini dengelemek ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek mümkündür. Ayrıca, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda enerji tüketimini izleyerek ve optimize ederek maliyet tasarrufu sağlar. Böylece, fabrika yönetimi yazılımları, üretim süreçlerinde dijital dönüşümü destekleyerek işletmelerin rekabet gücünü artırır ve endüstri 4.0 hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunur.


İşçi ve makine performans ölçümleri, üretim süreçlerinde verimliliği artırmak ve operasyonel mükemmelliği sağlamak için hayati öneme sahiptir. İşçi performans ölçümleri, bireysel çalışanların üretkenliğini, etkinliğini ve kaliteye olan katkılarını değerlendirir. Bu ölçümler, çalışanların yetkinliklerini belirlemek, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve iş yükünü dengelemek için kullanılır. Örneğin, belirli bir işçinin saat başına ürettiği parça sayısı, hata oranı veya yaptığı işin kalite standartlarına uygunluğu gibi metrikler izlenir. Bu veriler, yöneticilere iş gücünü daha verimli yönetme ve teşvik sistemleri oluşturma konusunda yardımcı olur. Makine performans ölçümleri ise üretim ekipmanlarının etkinliğini, güvenilirliğini ve kapasitesini değerlendirmek için kullanılır. Makine çalışma süreleri, arıza oranları, bakım ihtiyaçları ve enerji tüketimi gibi veriler sürekli olarak izlenir ve analiz edilir. Bu sayede, olası arızalar önceden tespit edilerek proaktif bakım yapılabilir ve makine duruş süreleri minimize edilebilir. Ayrıca, enerji verimliliği izlenerek operasyonel maliyetler düşürülebilir. Hem işçi hem de makine performansının bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi, üretim süreçlerinde maksimum verimliliğe ulaşılmasını sağlar. Bu performans ölçümleri, işletmelerin kaynaklarını en etkili şekilde kullanmalarına, üretim kalitesini artırmalarına ve genel rekabet gücünü yükseltmelerine katkıda bulunur.

To-44
To-45
To-46
To-47

Mevcut Üretime Çözümler

İşletmelerin mevcut üretim süreçlerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için sundukları yenilikçi stratejiler ve teknolojilerden oluşur. Bu çözümler, üretim hattının her aşamasında uygulanabilir ve genellikle yazılım araçları ile desteklenir. Örneğin, üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve otomasyon sistemlerinin entegrasyonu, insan hatalarını azaltarak üretim kalitesini artırır.

Yeni Üretim Çözümleri

Yeni üretim çözümleri, endüstri 4.0'ın getirdiği yeniliklerle birlikte üretim süreçlerini kökten dönüştüren ileri teknoloji ve yöntemleri kapsar. Bu çözümler, akıllı fabrikalar, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri analitiği, yapay zeka, robotik otomasyon ve dijital ikiz teknolojisi gibi modern teknolojilerin entegrasyonu ile karakterizedir.

Akıllı fabrikalar, üretim hattındaki makinelerin ve sistemlerin birbirleriyle iletişim kurarak, kendi kendine öğrenme ve uyum sağlama yetenekleri sayesinde verimliliği artırır. IoT cihazları, üretim süreçlerinden gerçek zamanlı veri toplar ve bu verileri analiz ederek, süreçlerdeki aksaklıkları ve verimsizlikleri tespit eder.

Büyük veri analitiği, bu verileri işleyerek, daha iyi kararlar alınmasına ve üretim süreçlerinin optimize edilmesine olanak tanır. Yapay zeka ve makine öğrenimi, üretim süreçlerindeki karmaşık problemlerin çözülmesine yardımcı olur ve proaktif bakım stratejileri geliştirir. Robotik otomasyon, tekrarlayan ve insan hatasına açık görevlerin otomatikleştirilmesi ile üretim hızını ve doğruluğunu artırır.

Dijital ikiz teknolojisi, fiziksel üretim süreçlerinin dijital bir kopyasını oluşturarak, simülasyon ve optimizasyon çalışmaları yapılmasına imkan tanır. Bu sayede, üretim süreçlerindeki olası sorunlar önceden tespit edilip çözülebilir. Yeni üretim çözümleri ayrıca, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına da odaklanır. Enerji yönetimi sistemleri, enerji tüketimini izler ve optimize ederken, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ile çevresel etkiler azaltılır. Sonuç olarak, yeni üretim çözümleri, işletmelerin rekabet avantajını artırmasına, üretim süreçlerini daha esnek, verimli ve sürdürülebilir hale getirmesine yardımcı olur.

Uçtan Uca Üretim Çözümleri

Uçtan uca üretim çözümleri, üretim sürecinin başlangıcından sonuna kadar tüm aşamaları kapsayan entegre ve kapsamlı yaklaşımlardır. Bu çözümler, tedarik zinciri yönetimi, üretim planlama, malzeme yönetimi, üretim, montaj, kalite kontrol, paketleme ve dağıtım gibi süreçleri bir araya getirir. Uçtan uca çözümler, dijital teknolojiler ve otomasyon sistemleri ile desteklenerek, verimliliği artırır, maliyetleri düşürür ve üretim süreçlerini optimize eder. Bu entegre yaklaşım, işletmelerin esnek, hızlı ve sürdürülebilir üretim yapmalarına olanak tanır ve rekabet avantajı sağlar.

To-49
To-48

Akıllı Fabrika ürünleri ve çözümleri

Ekipmanı fabrikanıza hızla entegre edin

Akıllı Fabrika, akıllı insanları, akıllı ekipmanları, hassas süreçleri ve gelişmiş otomasyon yazılım sistemlerini bir araya getirir. Dünyanın dört bir yanındaki yarı iletken fabrikaları - en talepkar çip üreticileri de dahil olmak üzere - riski azaltmalarına ve Akıllı Üretimi etkinleştirmelerine yardımcı olması için fabrika otomasyon yazılımımıza güveniyor.

Fabrika Otomasyonu çözümlerimiz, kaynak ve maliyet açısından optimize edilmiş üretimin yanı sıra tesis ve makinelerde yüksek kullanılabilirlik elde etmenize yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Portföyümüz, tesis işletiminin sürekli optimizasyonu, kapsamlı önleyici bakım ve mümkün olan en hızlı onarım alanlarında değer sağlamaya odaklanmaktadır.

Sürecimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Paradan insana kadar her şeyi yönetmek için yeni nesil çözümlerle günümüzün iş kurucularını yönlendirmeye yardımcı oluruz. Sosyal ve mobil teknolojimiz, dünyanın her yerinde, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde hızlı ve bilinçli kararlar alabilmeniz için canlı bilgiler sağlıyor.

25%

Toplantı

Mevzuat toplantısı yapıyoruz ve isteklerinizi planlıyoruz.

50%

Geliştirme

Planlanan istekler geliştirirliyor ve test ediliyor.

100%

Teslimat

Test sonucunda yapılan düzenlemelerden sonra proje teslimi gerçekleştiriliyor.

Bizimle nasıl çalışmak istediğinizi seçin

Yazılım geliştirme süreçleri için önemli 4 farklı seçenek sunuyoruz.

Bir uzmandan randevu talebi istiyorum

Ortak geliştirme

Ekibinizin dikkatlerini başka bir yere odaklayabilmesi için tüm proje yönetimi faaliyetlerini yürüterek geliştirmeye ve uygulamaya yardımcı olabiliriz.

Niximera otomasyon kütüphanesi

Bazı müşteriler bağlantı ve otomasyonlarının omurgası olarak hızlı geliştirme ürünlerimizi kullanmayı tercih ediyor.

Anahtar teslim çözümler

Benzersiz üretim süreçlerinize uyarlanmış eksiksiz bir üretim yazılımı çözümü sağlayabiliriz.

Dış kaynak kullanımı

Geliştirme sürecinizi takip ederek ve varlıklarınızı kullanarak, belirli bir süre boyunca ekibinizin entegre bir parçası olabilir.

Niximera Otomasyonu

Fabrikaların temel uygulamalarında iyi çalışır.

Güçlü komut dosyası oluşturma motoru

Fabrika süreçlerinizi otomatikleştirmede tamamen esneklik sağlar. Yapılandırılmış metin komut dosyası oluşturma, herkesin yapabileceği anlamına gelir. Tanıdık bir sözdizimi, çoğu programcının Niximera Otomasyon'a aşina olmasalar bile yardım sağlayabileceği anlamına gelir. Tamamen çok iş parçacıklı: Her işlem veya bir işlemin parçası için ayrı bir döngü oluşturun. Kontrol döngülerinizi tek bir büyük döngüde birleştirmek yerine mantıksal olarak düzenleyin. Anında değişiklik yapın: Her yeni ekran öğesi eklemek veya komut dosyasında ince ayar yapmak istediğinizde durup yeniden derlemenize gerek yok.

Teknolojik Fabrika

WHAT WERE YOU LOOKING FOR?

Proje planı danışmanı mı?

Strateji toplantımızı hemen planlayalım!